Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2016-2019 r.

Cel: zabezpieczenie powierzchni dachu i najbliższego otoczenia budynku przeciw osuwaniu się śniegu

Rozwiązanie: montaż około 1200 mb. płotków przeciwśniegowych i 450 mb. grabi przeciwśniegowych CWL oraz montaż 400 mb. systemu linowego zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości Rothoblaas.

Wyzwania: obiekt objęty ochroną Konserwatora Zabytków uznany za Pomnik Pamięci.