Szkolenia

Zaopatrując naszych klientów w produkty, umożliwiamy i zachęcamy do udziału w szkoleniach teoretycznych i praktycznych. Wzrost świadomości montażystów jest niezwykle istotny zwłaszcza, kiedy od poprawności montażu systemu zależy ludzkie życie.

Na szkoleniach przekazywana jest obszerna wiedza z zakresu przepisów i produktów. Poruszane są też sytuacje z życia, które są bardzo ważne zanim zdobędziemy odpowiednie doświadczenie. Część praktyczna nie kończy się na czytaniu instrukcji montażu i pokazaniu produktów, każdy uczestnik szkolenia musi sam te systemy zamontować. Podczas całego szkolenia prowadzący prowadzi ocenę, która decyduje na koniec o licencjonowaniu montażysty.

Na szkoleniach mamy możliwość poruszania rozmaitych zagadnień, dlatego zapraszamy na nie również projektantów, inspektorów i kierowników budów.