Instalacja PV na membranie i blasze trapezowej

Moc instalacji: 338 kWp
Montaż: płyta mocująca CW Lundberg, zamocowanie do paneli na blachę profilową
Województwo: kujawsko-pomorskie
Okres realizacji: lipiec 2021 r.
Wyzwania: trzy dachy mebranowe o nachyleniu 15 stopni

Energia Capital