Instalacja PV na membranie

Moc instalacji: 50 kWp
Montaż: konstrukcja IBC Solar TopFix 200, płyta mocująca CW Lundberg
Województwo: lubuskie
Okres realizacji: czerwiec 2021 r.
Wyzwania: waga instalacji do 15 kg/m²; instalacja na dachu o dużym nachyleniu.