Przeglądy

Każdy z systemów ze względu na poprawność działania i bezpieczeństwo, wymaga wykonywania dorocznych przeglądów. W trakcie przeglądu wykonujemy ocenę wizualną systemów oraz sprawdzamy ich poprawność montażu.

Podczas pierwszego przeglądu sprawdzamy również czy systemy zostały rozmieszczone zgodnie z projektem i czy niczego nie brakuje.

Tylko poprawnie i rzetelnie wykonany przegląd daje gwarancję prawidłowego działania przez kolejny rok.